Heeft u een restitutiepolis bij uw ziektekostenverzekeraar?

 

Dan heeft u een volledig vrije zorgkeuze! 

- U krijgt 100% van de kosten vergoed bij zorgverleners met een contract

- U krijgt 75% tot 100% van het wettelijke of marktconforme tarief vergoed bij zorgverleners zonder contract

 

zorg-in-natura

Hoe werkt een restitutiepolis?

U kiest voor Alpo zorg. Wij kunnen u helpen met de aanvraagformulieren van uw ziektekostenverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt voor uw behandeling hangt af van de polis die u heeft. Bij veel zorgverzekeraars krijgt u 100% vergoed. 

Het zorgkantoor betaalt de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U hoeft geen eigen administratie bij te houden. Het kan zijn dat u een verplichte eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

 

Zorg uit de Wlz

De Wlz vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom.

De Wlz vergoedt de volgende soorten zorg:

  • Persoonlijke verzorging
    Bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan.
  • Verpleging
    Zoals wonden verzorgen of injecties geven.
  • Begeleiding
    Begeleiden van activiteiten.

Ziekenhuisverblijf, mantelzorg, gebruikelijke zorg (korter dan 3 maanden) en voorzieningen uit de Wmo vallen niet onder de Wlz.

  

Klik hier voor het contactformulier