Persoonsgebonden Budget

pgb-smU kunt uw zorg betalen uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of ervoor kiezen om het zelf te betalen. Wanneer het nodig is, krijgt u van Alpo zorg alle benodigde hulp bij het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget.  

 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is waarschijnlijk verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is een volksverzekering en dekt ziektekosten die niet onder de gewone zorgverzekering vallen. 

Voldoet u aan de voorwaarden volgens deze verzekering, dan kunt u een beroep doen op de Wlz wanneer u intensieve, langdurige zorg nodig hebt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Per Saldo.

 

Beleidsregels Wlz
Het CIZ stelt de indicatie vast aan de hand van de Beleidsregels, vastgesteld door het ministerie van VWS. In 2016 worden de indicatieregels aangepast. Tot die tijd gaat u voor verdere informatie naar het Informatie Zorginstituut Nederland en CIZ.

 

Wilt u een PGB aanvragen? Alpo zorg helpt u om een PGB aan te vragen!

 

Klik hier voor het contactformulier