Welk aanbod kunt u van ons verwachten?

Het kan ons allemaal gebeuren, door een ongeval of ziekte kunt u niet meer, geheel of gedeeltelijk, voor uzelf zorgen. De toekomst die wordt voorgespiegeld door onze overheid is dat wij een 620807-256799 bparticipatiesamenleving gaan vormen. Een mooie gedachte, maar niet iedereen heeft familie of vrienden die kunnen bijstaan in de verzorging. En in sommige gevallen mogen zij ook geen verpleegkundige handelingen uitvoeren.

Alpo zorg wil hier graag de verbindende factor in zijn. Zorg leveren op maat, zoals u het wilt, als ondersteuning voor u en uw familie en vrienden. Helemaal aangepast aan uw behoefte en in samenspraak met alle betrokken partijen.

Waar kunt u dan aan denken?

Zorg is onder te verdelen in drie categorie├źn:

Verzorging

In het algemeen zijn dit de dagelijkse verzorgende handelingen. U krijgt hulp met douchen, aankleden, steunkousen aan- en uittrekken, enzovoorts.

Verpleging
Op verzoek van uw (huis)arts of specialist kunnen de nodige verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd zoals, temperatuur, polsslag en bloeddruk meten, injecties en sondevoeding geven, inbrengen sondes en katheters, zuurstof aansluiten/toedienen, stoma- en wondverzorging, bloedsuiker meten, medicijnen toedienen en zwachtelen.
Begeleiding
Bij het maken van afspraken en bij het gaan naar ziekenhuizen, therapeuten of instanties kunnen wij u helpen en begeleiden.

 

voeten in het zand strand

Pedicure
Alpo zorg kan u ook de mogelijkheid bieden een afspraak te maken voor een cosmetische pedicure. U kunt dan denken aan een complete voetbehandeling waarin uw nagels worden geknipt, eelt wordt verwijderd en andere ongemakken kunnen worden aangepakt en tot slot worden uw voeten ingesmeerd en krijgt u een lichte voetmassage.

Zorg in de laatste levensfase
Waar we als druk sociaal persoon niet vaak bij stil staan is het laatste stadium van het leven. Als u daar dan toch mee te maken krijgt, is het belangrijk dat u zich zo prettig mogelijk voelt. Liefde, begrip, samen lachen en samen huilen zijn in deze periode van uw leven zeer belangrijk. Net als uw goede verzorging en begeleiding, maar ook begeleiding van uw familie en vrienden. Wij zorgen dat u alle tijd en aandacht krijgt. Er wordt naar u geluisterd en uw wensen zullen we zo goed mogelijk in vervulling laten gaan.